MotivatieKompas

MotivatieKompas methodiek
Met de MotivatieKompas methodiek doorloop je een structuur die je stimuleert om na te denken over plezierige activiteiten, er vijf tot acht te kiezen en deze in een bepaalde volgorde zo gedetailleerd mogelijk uit te werken. Na het uitwerken van deze activiteiten ga je de onderwerpen, vaardigheden, omstandigheden, werkverhouding en Centrale drijfveer die in je activiteiten naar voren komen analyseren met als resultaat een persoonlijk MotivatieKompas. Hierdoor krijg je duidelijk inzicht in wat jou van binnenuit motiveert.

Motivation Leaders werkt met het MotivatieKompas omdat dit  jongeren, volwassenen en (onderwijs)organisaties inzage geeft in intrinsieke motivatie en talenten. Daarnaast geeft Motivation Leaders coaching, training, implementatie-expertise en strategische oplossingen voor partijen, die een basis willen leggen om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende maatschappij.

Geïnspireerd door de visie van Anton Philips werken wij in samenwerking met ons netwerk van Motivatiespecialisten voor onderwijsinstellingen en verschillende opdrachtgevers in het bedrijfsleven. Hoe eerder je weet wat jou motiveert, hoe beter je keuzes kunt maken gedurende je (studie)loopbaan.

Motivatiebewustzijn

Motivation Leaders is ervan overtuigd dat motivatiebewustzijn het fundament van persoonlijk leiderschap en ontwikkeling vormt, en dat dit onontbeerlijk is bij het kunnen inspelen op de continu veranderende maatschappij.

Door het maken van je MotivatieKompas® tijdens een individueel traject of workshop word je bewust van hetgeen je motiveert en leg je een basis voor je toekomst. Als je weet wat je motiveert kan je keuzes maken om jezelf blijvend te ontwikkelen en kan je zorgen dat je plezier beleeft aan wat je doet. Naarmate je ouder wordt kan je vanuit dit motivatiebewuste fundament inspelen op de kansen die de veranderende maatschappij biedt.

© motivationleaders.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid | Klachtenregeling