Impact

Hoe maak je in een snel veranderende wereld leerlingen ‘future proof’ zodat ze de juiste studie kiezen en om kunnen gaan met een arbeidsmarkt die zo hard verandert waardoor wij de banen van morgen nog niet eens kennen? Simpel.
Door hen kennis te laten maken met hun eigen centrale drijfveer en hun eigen specifieke motivatie patronen. Want wanneer je die van jezelf kent dan kun je anticiperen in een veranderende wereld, de juiste keuzes maken en kun je altijd koersen op je eigen Kompas.

Gericht kiezen

Met het MotivatieKompas hebben Anton Philips en zijn team een methode ontwikkeld die in een korte tijd deze unieke eigen drijfveer en motivatiepatronen bloot leggen zodat leerlingen gericht (samen met school) hun vervolg stappen kunnen kiezen en uitzetten.

Het MotivatieKompas is

  • innovatief en eenvoudig in te passen in bestaande onderwijs omgevingen
  • het geeft onderwijsinstellingen de tools om hun leerlingen op een eigentijdse en vooruitstrevende wijze te begeleiden
Meer informatie

© motivationleaders.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid | Klachtenregeling