Implementatie

Veel onderwijsinstellingen hebben moeite met het concreet handen en voeten geven aan de steeds meer eisende vraag om leerlingen ‘future proof’ te maken in een snel veranderende wereld.

MotivatieKompas

Het MotivatieKompas is hierbij een bewezen, effectieve en innovatieve tool dat enerzijds onderwijsinstellingen innovatie biedt en anderzijds leerlingen een nieuwe en effectieve vorm van keuzes maken geeft.

Het MotivatieKompas maakt leerlingen future proof door hen vervolgtraject te baseren op hun centrale drijfveer en motivatie patronen.

Daarnaast blijkt ook dat het MotivatieKompas een bewezen, innovatieve en zeer effectieve methode is om onderwijsinstellingen te ondersteunen in hun rol als coach om leerlingen te begeleiden in het maken van de juiste vervolg stappen qua studie en leven.

Motivation Leaders heeft expertise in verschillende implementatie en uitvoeringstrajecten.

© motivationleaders.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid | Klachtenregeling