Opleidingen

Er zijn verschillende opleidingen om meer mensen (collega’s of klanten) in je organisatie motivatiebewust te maken:

Bij alle opleidingen doorloop je zelf ook eerst het MotivatieKompas® proces, zodat jij je als coach of begeleider nog beter bewust wordt wat jou als coach, leidinggevende, docent of decaan motiveert.

Wil je worden getraind in het werken met de MotivatieKompas® methodiek en wil je meer informatie?

© motivationleaders.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid